Klub českých turistů pořádá již od roku 2003 celoplošný seriál pochodů pod výše uvedeným názvem. Název této akce je odvozen od čtyř novoročních dobrých předsevzetí.

1. jdi se v prvních dnech nového roku, resp. posledních dnech roku starého zdravě projít
2. poznej při tom kus svého okolí, na které nemáš v průběhu roku čas
3. pozvi na tuto vycházku někoho dalšího, který potřebuje v tyto dny získat kontakt s ostatními lidmi
4. přispěj zaplacením minimálně 20 Kč na sbírku pro potřebné

Výtěžek sbírky byl do roku 2008 určen pro nadaci Světluška, od roku 2009 je určen na vybudování turistických tras pro zdravotně postižené – vozíčkáře.

Odbor KČT Praha Vojty Náprstka organizuje v rámci uvedeného seriálu každý rok pochod „Silvestrovskou Prahou za historií“. V letošním roce to bude již 14. ročník tohoto pochodu.

Pochod je každý rok zaměřen k určitým tématům. Protože v příštím roce 2018 oslavíme výročí 100 let od vzniku samostatného Československa a 130 let od založení Klubu českých turistů, bude proto zaměřen k těmto tématům. Proto trasa pochodu povede přes ta místa v Praze, která souvisí se založením samostatné republiky a souvisí se starou i novodobou historií Klubu českých turistů.

Start pochodu bude na Silvestra 31. 12. 2017 od 11:30 hod. až do 13:00 hod. na náměstí Václava Havla u Národního divadla. Trasy pochodu jsou dlouhé 12 km, resp. 8 km a procházejí vesměs vnitřní Prahou. Každý účastník obdrží přesný itinerář s pokyny, kterými ulicemi trasy prochází, které významné stavby, související se vznikem Československé republiky a s historií Klubu českých turistů, se v těchto místech nachází a nakonec v něm bude přesně definován cíl pochodu. Účastníci tento itinerář obdrží zdarma po zaplacení 20,- či více korun do sbírkové pokladničky. Startují jednotlivě či ve skupinkách bez doprovodu organizátorů. Trasy vedou následujícími místy: kolem jednotlivých míst, kde se postupně od počátku nacházel sekretariát Klubu českých turistů, míst, kde bydleli někteří ze zakladatelů, resp. významných činitelů klubu. Tato místa se vesměs nachází v Praze 1 či v Praze 2 blízko historického centra města. Jde však zároveň místy, která souvisí se vznikem samostatného státu a jeho historií, jako jsou Obecní dům na Náměstí republiky, Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Malá Strana a další místa. Obě trasy jdou přes Náprstkovo muzeum na Betlémském náměstí a ve své závěrečné části přechází přes Petřín kolem Petřínské rozhledny a Bludiště na Petříně, tj. staveb inspirovaných, resp. postavených Klubem českých turistů. Po sestupu z Petřína prochází Pražanům ještě málo známým parkem Maxe van der Stoela s jeho pomníkem, odkud je již velmi blízko do cíle pochodu. Cíl pochodu bude otevřen od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Předchozích ročníků pochodu se vždy zúčastnilo 200-300 turistů. Věříme, že letos jich, díky významným výročím, bude ještě více. Proto vás organizátoři upřímně zvou, abyste se mezi ně zařadili a poznali kouzlo silvestrovské procházky.

Ing. Jan Havelka