Beskydský Mont Blanc je akce, kterou každoročně pořádá KČT odbor Nová Huť Ostrava.
Motivem je zdolání výškového bodu Mont Blancu a to postupným zdoláváním výškových bodů pěti různých vrcholů. V každém ročníku se jedná o jiných pět míst.

7. října Vás zveme na slavnostní zakončení 25. ročníku Beskydského Mont Blancu, který je zároveň XI. ročníkem krajského srazu turistů.

30 – Krajský sraz turistů – Beskydský Mont Blanc